Til forsiden
 

1990-2000

 
Overskriften for 90’erne er – for såvel samfundet som for Johannesskolen – globalisering. Klasseture og udvekslingsbesøg med partnerskoler i vores nabolande og fjernere destinationer bliver en fast del af programmet. Der indledes desuden en ordning med udvekslingsbesøg af lærere fra Sydafrika. Kunstforeningen 3D stiftes og afholder bl.a. kulturelle caféaftner.

1990’erne begynder med Berlin-murens fald i frisk erindring, og snart er både apartheid i Sydafrika og kommunismen i Sovjetunionen fortid. Verden forandrer sig omkring os med en hastighed, som ingen har kunnet forudse.
Skolens rektor siden 1984, Inger Bek, lader sig inspirere af de nye muligheder, og et af hendes tilbagevendende kodeord er ”internationalisering”. I årsskriftet for 1991 skriver hun:
”Den periode, der omfatter skoleåret 1990/91 bragte voldsomme begivenheder på den storpolitiske scene, krige, politiske omvæltninger fjernt fra os, med Golfkrigen som det mest omtalte. Kravet om frihed i de baltiske stater, der som Danmark er små nationer ved Østersøen, opleves også som meget påtrængende.”
Johannesskolen vil forsøge, siger rektor, at gøre eleverne i stand til at internationalisere sig og samtidig bevare den nationale identitet.
Et stykke af Berlinmuren bringes til Johannesskolen
I april 1990 tager interesserede gymnasieelever sammen med lærerne Ulla Stampe og Ivar Roitmann til Berlin for ved selvsyn at møde det nye Europa.
 
Eleverne får banket en ”bid” af Berlinmuren fri. Men de må erkende, at det ikke kan lade sig gøre at tage det med hjem på hotellet med U-Bahn. Sammen får eleverne slæbt stykket hjem til hotellet og derefter videre til Johannesskolen i bussens bagagerum.
 
Stykket af Berlinmuren med beton og jerndrager hænger her i 2010 stadig på skolens mur ved nedgangen til Huggegården.

Ud af skolen, ud af Danmark
Det kraftige boom i danskernes rejseaktivitet siden slutningen af 1960’erne sætter sit præg på samfundet – og på Johannesskolen. Eleverne begynder at rejse til udlandet med deres klasser, og det er fortsat lige siden som en naturlig del af skolens hverdag.
 
I grundskolen rejser de ældste klasser hvert år mod en europæisk destination. Rejsemål og indhold har varieret gennem årene; fra de multikulturelle konfrontationer med storbylivet i London; over langsomt duvende sejladser på hollandske kanaler; til hæsblæsende udfordringer i det tjekkiske bjerglandskab. Ja, sågar til indlandsisen i Grønland.
 
Gymnasieklasser foretrækker storbyer
For gymnasieleverne har der været tale om et lidt anderledes forløb. Besøg i storbyer har altid været populære, fx Paris, Firenze, Rom og Barcelona. Her er der mulighed for at blande udlandsophold med en tre-stjernet historisk og kulturel oplevelse. Uanset om det er Mona Lisa på Louvre eller Titus-buen på Forum Romanum.
Fælles for begge skoleafdelingers rejser er, at eleverne skal opleve noget nyt og med egne øjne se forskelle og ligheder mellem deres egen hverdag og den, som leves i andre europæiske lande. 
 
Udvekslingsbesøg i private hjem
I takt med at flere og flere elever rejser på ferie til udlandet med deres familie, opstår et ønske om at give Johannesskolens elever en anderledes oplevelse, når de rejser ud. Og udvekslingstanken opstår.
På en udvekslingsrejse får elever og lærere mulighed for at få en anden kultur ind ”under huden”. Her er det uforpligtende turistbesøg skiftet ud med et forpligtende besøg i et fremmed hjem. Og eleverne får lejlighed til at komme ind bag de mange døre, de som almindelige turister blot ville være gået forbi på vej fra hotellet til den næste seværdighed.
Partnerskoler i Holland, Tyskland, Storbritannien, Belgien, Sverige, Island og USA.
Det er blevet til seks partnerskoler gennem årene. Grundskolen har kontakter i Holland og Tyskland. Gennem en 10-årig periode har grundskolen haft et nært samarbejde med især ”søster” grundskoleafdelingen på ”Städtisches Gymnasium Selm” mellem Dortmund og Münster. 
 
Gymnasiet har sin første udvekslingsrejse i efteråret 1990 til et gymnasium i fordums Leningrad. Det bliver til et enkelt besøg og genbesøg, men siden har gymnasiet haft udveksling med partnerskoler i Storbritannien, Belgien, Sverige, Island og senest USA.
 
Kravet om en ”international dimension” er blevet tydeliggjort i gymnasiereformen fra 2005, som lægger op til nye kompetencer, nye arbejdsformer, tværfaglighed og brud med vanetænkning. Eleverne skal med reformens ord …
”lære at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden: medmennesker, natur og samfund…”. 
Udvekslingsophold: På udebane på andres hjemmebane
Udvekslingsbesøg har været en populær nyskabelse inden for Johannesskolens rejseaktiviteter. Opholdene giver eleverne nogle sociale kompetencer, som de ellers ikke ville have kunnet skaffe sig i skolesystemet.
En del elever kan godt blive lidt mundlamme en halv times tid før, de skal møde deres vært og værtsfamilie. Og det er også grænseoverskridende at skulle bo hos en jævnaldrende og dennes familie i en uges tid. Udvekslingselevernes evalueringer viser dog, at der hurtigt opstår god kontakt mellem vært og gæst, og desuden er eleverne i alle dagstimer og i de fleste aftentimer sammen med både egne og ”nye” klassekammerater.
Mange udvekslingselever giver senere udtryk for, at det at ”komme inden for murene” hos en fremmed familie er en af de bedste oplevelser i gymnasietiden. En del af eleverne (og lærerne) knytter personlige venskaber, som har holder ud over de to uger, som besøg og genbesøg varer.
Udlandsrejser og især udvekslingsophold giver deltagerne oplevelser, indsigt og kulturforståelse i stort omfang, og de kan forhåbentlig medvirke til at nedbryde fordomme og derved skabe basis for en mere fredelig og tolerant verden.
Følgende skoler har Johannesskolen udvekslet elever med:
  • Rönninge Gymnasium, Stockholm, Sverige
  • Fjölbrautaskólinn, Reykjavik, Island
  • Trinity School, Carlisle, UK
  • Städtisches Gymnasium Selm, Selm, Tyskland
  • Rozenberg Secundair Onderwijs, Mol, Belgien
  • Groene Hart Lyceum, Alphen-aan-den-Rijn, Holland
  • Baruch College Campus High School, New York, USA
  • Enloe High School, Raleigh, North Carolina, USA
  • Seventy-First High School, Fayetteville, North Carolina, USA 
8. klassernes udveksling med Tyskland og Holland
Gymnasiets store succes med udveksling smitter af på grundskolen. Blandt andet udnyttes gymnasiets kontakt til ”Städtisches Gymnasium Selm”, der ligesom os har både gymnasium og grundskole under samme tag, hvilket er almindeligt i Tyskland.
I januar 1997 tager fire lærere på et indledende og orienterende besøg i Selm. I maj besøger nogle tyske lærere os. Den egentlige udveksling begynder i september 1998 med det første besøg i Selm, og vores genbesøg i Selm i januar 1999.
Udvekslingsrejserne til Selm og besøgene derfra har været et populært supplement til undervisningen, hvor eleverne i 8. klasserne får mulighed for at tale tysk ”i virkeligheden”. De kan leve sig ind i en tysk families hverdag og opleve en tysk skoledag. Kontakten til Selm er så populær, at vi når at fejre 10-års jubilæum.
Undervejs har vi også fået kontakt til en skole i Holland, Groene Hart Lyceum i Aalphen–ann-den-Rijn. Også med denne skole er de indledende lærerbesøg så positive, at vi beslutter, at eleverne i grundskolen skal kunne udveksle med elever fra denne skole.
Det er inden for den sidste halve snes år blevet til ganske mange udvekslingsbesøg med disse to skoler, 10 gange har vi været i Selm og fire gange i Alphen-aan-den-Rijn.
Lærerudveksling: Den sydafrikanske forbindelse
I 1994 kommer der en forespørgsel fra Det danske Kulturinstitut: Vil Johannesskolen være interesseret i kontakt med et gymnasium i Sydafrika? Tanken er, at sydafrikanske lærere skal på udvekslingsophold i Danmark og se, hvordan undervisning gribes an hos os. Og så er det også ment som en håndsrækning til et ungt demokrati efter mange år med apartheid.
I december 1994 ankommer tre unge lærere, Harlan, Priscilla og Anthony fra Charleston Hill Secondary School i Paarl i Sydafrika. De tilhører alle tre den farvede befolkningsdel. De bliver indlogeret hos den daværende rektor og to af skolens lærere.
Besøget strækker sig over 14 dage og er på mange måder grænseoverskridende for begge parter. Personlige kontakter bliver knyttet. Og elever i både grundskole og gymnasium får i timerne besøg af de sydafrikanske lærere, som kan berette om en sydafrikansk hverdag, der ligger meget langt fra den danske.
Den følgende sommer (1995) tager rektor og en lærer fra hhv. grundskolen og gymnasiet på genbesøg i Paarl, Western Cape og Cape Town. Også de oplever en hverdag med klasseforskelle og både stor rigdom og fattigdom. Alt sammen milevidt fra den trygge hverdag hjemme på Troels-Lunds Vej.
Forbindelsen til Sydafrika fortsætter: Iefteråret 1995 besøger den sydafrikanske ambassadør i Danmark, Conrad Sidego, Johannesskolen. Og i december samme år får skolen besøg af rektoren fra Charleston Hill Secondary School, Ivan Le Kay og hans hustru Fanny.
I de følgende år bliver kontakten udvidet, da Ivan Le Kay ikke blot er rektor for Charleston Hill Secondary, men også entusiastisk leder af ”Paarl-Wellington-Choir” – et stort sydafrikansk ungdomskor.
Koret lægger på sin Europa-turné i foråret 1999 vejen forbi Danmark og giver koncert forskellige steder i landet – naturligvis også på Johannesskolen. Med stor sangglæde og musikalitet synger de på engelsk, afrikaans, xhosa og zulu. Se billeder af koret fra Sydafrika
www.johannesskolen.dk allerede i 1996
Vi er tidligt på tasterne! Allerede i 1996 får skolen sin første spæde hjemmeside. Og i 1997 går
www.johannesskolen.dk for alvor i luften. Allerede i årsskriftet fra 1998 omtales hjemmesiden, og der argumenteres for, hvorfor en hjemmeside er en god idé:
”Internettet er i løbet af få år blevet et bredt kommunikationsmedie, og da en skole som vores har flere målgrupper, giver internettet en god mulighed for at nå ud til såvel store og små elever, forældre, lærere som andre skoler og virksomheder m.v.”.
Her i 2010 virker det jo helt overflødigt, for nok er skolen gammel, men ikke forhistorisk - men det illustrerer, hvor hurtigt nettet har forandret vores måde at tænke, søge informationer, kommunikere og undervise på.
I 1999 er skolens første intranet ved at være klar, og det er siden blevet videreudviklet over flere systemer (Skolekom, LærerIntra). I 2010 hedder skolens samlede kommunikations- og læringsplatform Fronter, hvor både elever, lærere og forældre kommunikerer med hinanden.
Kunstforeningen 3D: Kunstmagasin, café-aftner og events
I en årrække var et af de store 10. klasse-projekter: KUNST. Efter at have studeret kunsthistorie, ismer og forskellige teknikker, fik eleverne mulighed for at udfolde sig kreativt sammen med kunstnere hentet ind udefra.
En af kunstnerne sætter fra begyndelsen af 90’erne sit eget præg på skolens forhold til kultur: Samarbejdet med den karismatiske Flemming Urth bliver efterhånden udvidet til at omfatte det meste af overbygningen og gymnasiet. En kunstforening og et kunstmagasin, 3D, bliver skabt og bliver talerør for alt fra litterære debatter og poesi til opskrifter på jordbærmousse. Man kan også se opfordringer til at deltage i workshops, eller stille op med sit specielle talent på én af de caféaftener, 3D arrangerer. Her bliver fx de navnkundige ”The Brillabes” til. Kælderetagen summer af liv, og 3D-galleriet præsenterer værker både fra 10.kl. og gymnasiet.
Det er en intens og levende tid, og mange elever, der gik på skolen dengang, vil kunne huske perioden. 3D’s sidste og mest omfattende arrangement bliver et stort modeshow med særlige events som nedfiring (abseiling) fra balkonen og skyggedans bag skærme på hver side af catwalken.

Læs interviews med lærerne Hanne Askjær og Annette Juhl, der har været ansat på Johannesskolen siden henholdsvis 1990 og 1992.
Gå til næste årti
 
Allerede i 1998-99 er computere dagligdag på Johannesskolen


Det sydafrikanske ungdomskor ”Paarl-Wellington-Choir” på scenen i Kælderteatret 1999