Til forsiden
 

1930-1940

 
I 30erne åbner Johannesskolen sig ud mod samfundslivet. Foredragsholdere inviteres til at tale for de ældste elever om så forskellige emner som tobak, jægerliv og arabere. Skolens 25 års jubilæum fejres med festtaler og sjove sange.

Og samarbejdet med KFUM-spejderne bliver tættere
Op gennem 30erne har Johannesskolen et højt aktivitetsniveau med oplysende foredrag for de ældste elever. Alle foredrag afsluttes med andagt. I årsskrifterne kan man altid se en oversigt over talerne og deres emner, fx:
oDr. Hindhede: Om Tobak
oRektor Christensen: Jægerliv og Besøg i en Kulgrube
oPostekspedient Bjørn: Vore Tipoldeforældres Skole
oViceinspektør Jensen: Folkeliv i Sudan og En Dansker Oplevelser i Amerika
oViggo Bang: Blandt Arabere
oKommunelærer Tange: Paulus
oBymissionær Christensen: Et Blik i Storstadens Dyb (Lysbilleder)
oOverassistent Tharsgaard: Falcks Redningskorps, Demonstration og Lysbilleder 

I 1939 har skolen besøg af sekretær cand.theol. Poul Hartling – den senere statsminister (1973-75) – der taler over emnet: ”Trænger Nutidens Gymnasiast til Kristendom?”.
Til julefesterne i 30’erne kommer en af skolens gamle elever og læser op: ”Vor gamle Ven, Skuespiller Samuel Besiakof” (først i årsskriftet for 1935 omtales han som Sam Besekow), hvorefter julemanden kommer med overraskelser, inden inspektør Jensen slutter af med ”nogle alvorlige Ord om Julen og den enkelte”. I 1935 kan vi læse, at
”medens Julelysene brændte ned, listede Julemødets særegne Stemning sig ind over Sindene”.
Lad også Deres Dreng være Spejder!
Fra 1925 og særligt op gennem 30erne udvikler Johannesskolen et nært samarbejde med K.F.U.M.-spejderne, og årsskrifterne rummer mange beretninger om friluftslivets velsignelser og det gode humør, der præger ulveungerne og spejderdrengene på udflugter, sommerlejre osv.
I 1938-39 rummer skolens årsskrift en direkte opfordring til forældrene om at lade deres drenge deltage i korpset. Mellemskolelærer V. Neumann leder arbejdet, og han skriver:
”Vi opfordrer Forældrene til at lade Drengene paa Skolen blive Ulve eller Spejdere hos Væringerne sammen med deres sædvanlige Kammerater. Gennem Ulve- og Spejderlivet stilles Drengene over for en Række Afgørelser, der kommer til at præge deres Æresbegreb, Sanddruhed, Uegennytte, Kammeratskabsfølelse, Selvdisciplin og Udholdenhed, hvilket kan føre dem frem til et personligt Forhold til Gud. Sammen med gode Kammerater under ældre Føreres Vejledning fremmes Selvvirksomheden. Gennem Friluftslivet fremmes Sundheden, og den legemlige Modstandskraft vokser… Lad ogsaa Deres Dreng være med! Giv ham gode Drengeminder og gode Kammerater. Lad ham slutte sig til de grønne Ulve og Spejdere paa Johannesskolen.
Man er velkommen til at søge oplysninger hos mellemskolelærer V. Neumann på Tlf. Nora 1566v.”
1935: Det første skarpe hjørne - Johannesskolen fylder 25 år!
Den 3. september 1935 fejrer Johannesskolen sit 25 års jubilæum. Dagen holdes med al den rituelle pomp og pragt, der hører sig til: taler, gratulationer og sange i dagens anledning.
 
Som altid ved særlige lejligheder har rektor Chr. Christensen digtet en sang, men det er et par af skolens venner, der påkalder sig mest opmærksomhed – nemlig den fremadstormende unge skuespiller og sceneinstruktør ved Det kgl. Teater, Samuel Besekow, og den kendte digter Emil Bønnelycke.
Sam Besekow sender en gratulation til den skole, hvorfra han få år tidligere er blevet student. Sådan lyder hans tak til Johannesskolen:
”En Hilsen til min gamle Skole, der gjorde os uvorne Unger til det, vi er! En Hilsen til min gamle Rektor, der i 25 Aar har forstaaet, at Børn også er Mennesker og ikke blot Automater, man putter for 25 Kr. Visdom i om Måneden! En Hilsen til alle Lærerne, der troligt Dag ud og Dag ind har hjulpet med at trække os smaa Marionetdukker i Snorene.”
Digteren Emil Bønnelycke – der har flyttet sine børn fra kommuneskolen til Johannesskolen – sender dels en gratulation, hvor han takker skolen for at holde fast i de kristelige principper, dels en hyldest, som bliver afsunget ved aftenens festmiddag i Moltkes Palæ. I et af versene hedder det:
Vor Johannesskole
Dagens Jubilar
Fulgte sin Parole
enkel, sand og klar –
Og blandt alt, som syner
Festligt, blomster-smukt
ser vi Frøet, Træet
bærer nu sin Frugt. 

En lærers frimodige jubilæumssang
En sang, der blev skrevet til samme jubilæum, men garanteret ikke sunget ved festmiddagen i Moltkes Palæ, er en sang, som en af lærerne har skrevet, om alle kollegerne. Det absolut mest frimodige vers lyder således:
Frk. Hansen elsker Gorm
Den Gamle og hans Mænd.
Følelsen er kronisk –
Absolut platonisk.
Kongerækken er min lyst,
Den tar jeg til mit Bryst! 
 
236 elever tog realeksamen, og 160 blev studenter fra Johannesskolen i 1935
I årsskriftet for jubilæumsåret gør rektor Chr. Christensen status og skriver blandt andet:
”Skolen har i alt dimitteret 586 elever til mellemskoleeksamen, 236 til realeksamen og 160 til studentereksamen.”
Han takker forældrene for den tillid, de har vist skolen:
”Det er vor Bøn og Bestræbelse, at den fremdeles skal vise sig værdig til Hjemmenes tillid, og at Gud vil vedkende sig den som et lille Bed inden for den store Vingaard.”
Rektors runde dage
Også rektor Chr. Christensen har 25 års jubilæum, og skoleåret efter fylder han 60. Begge dele bliver fejret med manér: På hans jubilæumsdag ”bortføres” han fra sit kontor til lærerværelset, hvor lærerne overrækker ham et værktøjsskab.
Ved en højtidelighed med morgenandagt i gymnastiksalen, bringer repræsentanter for alle klasserne blomster til rektor, der også modtager en bog om Rom, inden alle stiller op til fotografering, får en ispind – og fri klokken 12.
”Det var vel nok en festlig Skoledag for alle Parter,” hedder det i årsskriftet.
Ved sin runde fødselsdag holder Chr. Christensen en tale for alle lærerne, der er samlet på Søpavillonen. Efter lykønskningerne, takker rektor i en ”fornøjelig Tale”, hvori han giver ”nye Navne til Lærerinderne og Lærerne”.
 
Johannesskolens ældste elever og nogle lærere. Rektor Chr. Christensen sidder forrest i midten. 1930'erne


Johannesskolen samarbejder i 30'erne med K.F.U.M.-spejderne. Billedet er fra en sommerlejr i Sverige.